Bevegelsen Slow Food

Denne grassrotbevegelsen oppsto opprinnelig i Italia i 1986, men har nå spredt seg rundt hele verden. Slow food bevegelsen var et alternativ til «fast food», med fokus på å bevare lokale og regionale mattradisjoner, samt at de oppfordrer til et jordbruk som tar hensyn til de lokale økologiske forholdene. Målsetningene, som blant annet legger vekt på å promotere kortreist mat og promotere lokal mat, har blitt sett på som en motvekt til en økende globalisering av jordbruksprodukter. Slow Food er en bevegelse for matglede, for de enkle, men viktige gledene man kan finne i god mat i godt selskap. Det er også et fokus på våre forpliktelser overfor kommende generasjoner, og overfor dyr og natur.

Organisering

Bevegelsen Slow FoodOpprinnelig ble Slow Food opprettet som en ettefølger etter forgjengeren Arcigola, som startet som en protest mot at det skulle åpnes en McDonalds-restaurant i Roma. I 1989 ble manifestet til Slow Food undertegnet i Paris av representanter fra femten land. I dag har bevegelsen over 100.000 medlemmer i hele 150 ulike land. Hver enhet eller gruppe av Slow Food har en leder som er ansvarlig for å fremme lokal handel, lokale bønder og lokal mat, samt arrangere ulike begivenheter som promoterer det nevnte. Hovedkontoret til Slow Food ligger i Bra i Italia. I USA har Slow Food rundt 12.000 medlemmer. I 2008 opplevde for øvrig Slow Food USA en viss tilbakegang etter at de mistet pengestøtte fra en del partnere etter uenigheter. Forfatteren Alice Waters er blant medlemmene, samt den kjente journalisten Eric Schlosser. Slow Food bevegelsen i Storbrittania består av Slow Food Scotland, Slow Food England, Slow Food Northern Ireland og Slow Food Cymru. Slow Food enheten i London er særlig stor og arrangerer blant annet mange ulike utdanningsprogrammer.

Filosofien til bevegelsen Slow Food

Bevegelsen Slow FoodSlow Food ser for seg en verden der alle mennesker har tilgang til, og kan nyte, mat som er bra for dem, for de som dyrker den og for planeten. De tenker seg en tilnærming til mat som baserer seg på at den skal være smakfull, ren og rettferdig. At maten skal være smakfull betyr at den skal være god, sunn og av høyeste kvalitet. At maten skal være ren betyr først og fremst at produksjonen av maten ikke skal være skadelig for miljøet, og at maten skal være rettferdig betyr at forbrukerne skal få rettferdige priser, samtidig som at produsentene skal motta rettferdig betaling.